Archive for June, 2008

 

dgudel on Jun 6th, 2008Dėl birželio 12 d.

Angels in the Outfield movie

Noriu pranešti, kad kitą ketvirtadienį birželio 12 d. budėjimo laiku 15 – 18 val. universitete nebūsiu dėl asmeninių priežasčių. Artimiausiu metu jus galėsiu priimti birželio 19 d., ketvirtadienį. Kursinius darbus prašyčiau palikti katedroje, įvertinimus jiems parašysiu vėliau. Jeigu skubiai norėsite išsilaikyti įskaitą ar egzaminą, kreipkitės į katedros vedėją K.Masiulį, kad jums paskirtų [...]

dgudel on Jun 1st, 2008Apie žinojimo struktūrą

Mintis, kad mūsų žinojimas, tuo pačiu ir kiekvienas diskursas, kuriame dalyvaujame, yra faktinių, normatyvinių ir metodologinių prielaidų sistema, man kilo rengiant disertacinį darbą. Šią įžvalgą išdėsčiau disertacinio darbo metodologinėje dalyje (žr. 5-ą skyrių), tačiau plačiau jos nenagrinėjau. Pabandysiu tai padaryti dabar.
Faktinės arba ontologinės prielaidos yra mūsų įsitikinimai apie tai, “kas yra”, t.y. visi teiginiai, kurių [...]