Archive for December, 2008

 

dgudel on Dec 20th, 2008Gruodžio 13 ir 18 d. įskaitos rezultatai

Studentų, laikiusių kurso “Viešojo administravimo pagrindai” įskaitą gruodžio 13 ir 18 dienomis, dėmesiui. Įskaitos neišlaikė šie studentai:
83653
83901
81610
84025
81026
Population 436 download
Awake move

81553
Neišlaikiusiems įskaitos pirmą kartą žiniaraštyje bus įrašyta “neįskaityta”. Antrą kartą laikant, reikalinga pasiimti skolos lapelį.
Nothing But the Truth buy
Visi kiti tomis dienomis laikiusieji, kurių numerių šiame sąraše nėra, įskaitą išlaikė, jiems jau pasirašiau žiniaraštyje. Sėkmės.
November [...]