on May 5th, 2009Publikacijos

Publikacijos:
 1. Dangis Gudelis ir kt. Globalios Lietuvos profesionalų tinklai ir jų valdymo galimybės. – Monografija.- ISBN: 978-995-576-322-2.- Vilnius: Saulelė. - 2015.
 2. Dangis Gudelis, Vida Lukamskienė Administration of Local Services for Older People in Lithuania//Challenges from an ageing population : legality, professionalism, and practical ethics in care for older people in Latvia, Lithuania, and Norway // ed. Monica Kjørstad and Geir C. Tufte. Riga : Zinātne. – 2014.
 3. Dangis Gudelis Lithuanian Diaspora Engagement Policy : Network Governance Approach// konferencijos „Public administration in Central Europe : in Search of Tradition“ medžiaga: konferencijos straipsnis, elektroninis išteklius.- 2013.
 4. Dangis Gudelis, Ingrida Gečienė, Lyra Jakulevičienė Lietuvos diasporos potencialo panaudojimas valstybės gerovei kurti: Europos Sąjungos šalių geroji praktika// tyrimo ataskaita. – Vilnius: LR Ministro pirmininko tarnyba. – 2012.
 5. Dangis Gudelis Network Governance and Public Policy// NISPAee XX-osios metinės konferencijos medžiaga:  konferencijos straipsnis, elektroninis išteklius. – 2012.
 6. Dangis Gudelis Managing Networks in Business Organizations//ed. Chee Heong Quah and Ong Lin Dar. – Bussiness Dynamics in the 21st Century. -  ISBN 978-953-51-0628-9 – Rijeka, Croatia: InTech. – 2012.
 7. Dangis Gudelis Praktinė vaizduotės filosofija: L.Wittgensteino „Filosofinių tyrinėjimų“ interpretacija  // Logos: Religijos, filosofijos, komparatyistinių ir kultūros studijų ir meno žurnalas = Logos: A Journal of religion, philosophy, comparative cultural studies and art. – ISSN 0868-7692. – Nr.68, 2011
 8. Dangis Gudelis Reconsidering Liberalism: An Approach to Ideologies, Democracy and Political Parties // Socialinių mokslų studijos = Social Science Studies: mokslo darbų žurnalas, No.3 (2). – ISSN 2029–2236 – 2011.
 9. Dangis Gudelis ir kt. Viešasis valdymas: vadovėlis. – ISBN 978-9955-19-185-8 – Vilnius. – 2010, p.387.
 10. Dangis Gudelis, Arvydas Guogis Integrating Public and Business Management: A Model of Interaction between Public and Private Sectors // International Review on Public and Nonprofit Marketing = Tarptautinė viešojo ir nevyriausybinio marketingo apžvalga: mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1865-1704. – 2010, elektroninė versija
 11. Dangis Gudelis Lietuvos savivaldybių veiklos matavimo būklės vertinimas// Viešoji politika ir administravimas = Public Policy and Administration: mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1648-2603. – Vilnius.- 2009, Nr.29.
 12. Dangis Gudelis, Arvydas Guogis Viešojo administravimo ir verslo vadybos integracijos perspektyvos: viešojo ir privataus sektorių sąveikos modelis// Viešoji politika ir administravimas = Public Policy and Administration: mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1648-2603. – Vilnius.- 2009, Nr. 28.
 13. Dangis Gudelis, Tadas Sudnickas, Kęstutis Masiulis, Žilvinas Židonis Inovacijos ES šalių regionuose: viešojo administravimo institucijų vaidmuo // Viešasis administravimas = Public Administration – mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1648-4541. – Vilnius. – 2009, Nr.1 (21).
 14. Dangis Gudelis, Arvydas Guogis, Andrius Stasiukynas The Importance of the NGO-municipal Relations in Developing Local Democracy. A Case Study of Two Lithuanian Municipalities // International Review on Public and Nonprofit Marketing = Tarptautinė viešojo ir nevyriausybinio marketingo apžvalga: mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1865-1704. – Heidelberg. – 2008, Nr.1, vol.5, p.15-33
 15. Dangis Gudelis, Arvydas Guogis, Andrius Stasiukynas The Importance of the NGO-municipal Relations in Developing Local Democracy: Case Study of Two Lithuanian Municipalities // Civil Society, Local Government and Human Services in the Baltic Sea Region. Papers from the NOBA research project. HiO-report = Pilietinė visuomenė, savivalda ir socialinės paslaugos Baltijos jūros regione. NOBA tyrimų projekto medžiaga : Oslo aukštosios mokyklos mokslo darbų žurnalas. – ISSN 0807-1039. – Oslo.- 2008, Nr. 15, p.97-113.
 16. Dangis Gudelis, Arvydas Guogis, Andrius Stasiukynas Nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių santykių reikšmė plėtojant vietinę demokratiją: atvejo tyrimai dviejose Lietuvos savivaldybėse // Viešoji politika ir administravimas = Public Policy and Administration: mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1648-2603. – Vilnius.- 2007, Nr. 22, p.47-57.
 17. Dangis Gudelis, Audronė Vareikytė, Adolfas Kaziliūnas, Arvydas Guogis, Jonas Mickus Socialinių paslaugų tobulinimas Lietuvos savivaldybėse: Atviros Lietuvos fondo 2004 metais remto tyrimo ataskaita, mokomasis leidinys – ISBN 9955-19-029- 9 – Vilnius. – 2006, 176 p.
 18. Dangis Gudelis, Arvydas Guogis Socialinių paslaugų teikimo seniems žmonėms veiksmingumo ir efektyvumo vertinimas // Lietuvos statistikos darbai = Lithuanian Statistics: Articles, Reports and Studies: mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1392 -642X . – Vilnius. – 2005, Nr. 1, p. 12-21
 19. Dangis Gudelis, Arvydas Guogis Socialinių paslaugų sektoriaus plėtros galimybės Lietuvoje // Viešoji politika ir administravimas = Public Policy and Administration: mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1648-2603. – Vilnius.- 2005, Nr. 12, p.77-85
 20. Dangis Gudelis, Vilma Rozenbergaitė Viešojo ir privataus sektorių partnerystės galimybės // Viešoji politika ir administravimas = Public Policy and Administration: mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1648-2603 – Vilnius. – 2004, Nr.8, p.58-73.
 21. Dangis Gudelis Improving Public Governance by Using Performance Evaluation and Knowledge Management Approaches // Viešoji politika ir administravimas = Public Policy and Administration: mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1648 – 2603 – Vilnius. – 2004, Nr.10.
 22. Dangis Gudelis, Arvydas Guogis Pilietinė visuomenė ir socialinė politika: Naujosios viešosios vadybos galimybės // Filosofija. Sociologija = Philosophy. Sociology: mokslo darbų žurnalas. – ISSN 0235-7186. – Vilnius. – 2003, Nr. 3, p. 14-19
 23. Dangis Gudelis, Arvydas Guogis Naujosios viešosios vadybos taikymo teoriniai ir praktiniai aspektai // Viešoji politika ir administravimas = Public Policy and Administration: mokslo darbų žurnalas. – ISSN 1648-2603. – Vilnius. – 2003, Nr. 4, p. 26-34

Trackback URI | Comments RSS

Palikite komentarą