Archive for January, 2009

 

dgudel on Jan 15th, 2009Kuri ideologinė schema yra pranašesnė – liberalizmo ar socializmo?

Tam tikrose situacijose individo autonomijos prioritetizavimas socialinio solidarumo sąskaita gali būti liberalizmo stiprybė. Solidarumo vertybė tampa imperatyvu žmogui tapatintis su kokia nors socialine grupe, įsijungti į “bendrą kovą”, o žmogus, kuris atsisako šiam imperatyvui paklusti, susilaukia tos grupės moralinio pasmerkimo, paniekos, ignoravimo, kraštutiniais atvejais – ir fizinio susidorojimo. Tarkime, profesinė sąjunga paskelbia visuotinį streiką, o [...]

dgudel on Jan 8th, 2009Gruodžio 20 d. įskaitos ir egzamino rezultatai

Chinatown

Noriu pranešti, kad MTAmnū-01 grupės studentai, kurie laikė egzaminą gruodžio 20, buvo įvertinti šitaip:
Once hd
81134 9
81209 8
81268 [...]