on May 30th, 2008Apie faktus ir vertybes viešojo administravimo diskurse

Viešojo administravimo moksliniame diskurse įprasta kalbėti apie įvairius viešojo administravimo modelius – Maxo Weberio biurokratiją, naująjį viešąjį administravimą, naująją viešąją vadybą, naująją viešąją tarnybą, gerą valdymą ir pan. Būtų įdomu panagrinėti, kurie iš šių modelių ir kokiu laipsniu yra realiai funkcionuojančių viešojo administravimo sistemų “idealūs tipai”, o kurie yra tiesiog normatyviniai modeliai, apibendrinantys lūkesčius, kokios turėtų būti ir kaip turėtų veikti viešojo administravimo institucijos. Štai Weberis yra rašęs, jog mokslas turi būti neutralus vertybiniu požiūriu, jog mokslas turi remtis faktais, kuriuos būtina atskirti nuo vertybių. Taigi reikia manyti, kad jo paties suformuluoti biurokratijos principai yra realiai XX-o a. pradžioje egzistavusių biurokratijų bruožų apibendrinimas. Biurokratija, anot Weberio, nėra tai, kas trokštama ir gera, bet yra tai, kas neišvengiama ir nebūtinai gera. Tačiau ar vėlesniais XX-o amžiaus dešimtmečiais Weberio modeliui, priešingai jo kūrėjo intencijoms, nebuvo suteikta ir tam tikra normatyvinė prasmė? Ar Weberio modelis netapo etalonu viešojo administravimo reformoms pokario kontinentinės Europos šalių gerovės valstybėse? Ar “naujosios dešinės”, viešojo pasirinkimo teoretikams Weberio modelis netapo pavyzdžiu, kokiu viešasis administravimas neturėtų būti?

Taip pat sudėtinga atskirti tai, kas yra, nuo to, kas turėtų būti, ir svarstant apie naujosios viešosios vadybos modelį/ius. Christopheris Hoodas savo 1991-ųjų metų straipsnyje “Viešasis administravimas visiems metų laikams?” apibendrino pokyčių viešajame administravime tendencijas sąvoka “naujoji viešoji vadyba”. Reikėtų dar kartą perskaityti tą straipsnį, kad būtų galima išsiaiškinti, ar Hoodas šiai sąvokai suteikė kokį nors normatyvinį (vertybinį) turinį, ar tiesiog konstatavo, kas vyksta. Vis dėlto akivaizdu, kad vėliau apie naująją viešąją vadybą pradėta plačiai kalbėti kaip apie tam tikrą normatyvinę siekiamybę, “gėrį”, į kurį buvo kreipiamos viešojo sektoriaus reformuotojų pastangos.

Ir galiausiai, galima beveik užtikrintai pasakyti, tokie modeliai kaip naujasis viešasis administravimas (1968 m. Minnobrooko konferencijos versija), naujoji viešoji tarnyba (R.Denhardto nukaltas terminas), geras valdymas yra labiau normatyviniai, nei pozityvūs. Šie modeliai apibendrina viešojo administravimo savybes, principus, kurie yra siektini, bet praktiškai nėra realizuoti, todėl gali pasitarnauti kaip vizijos viešojo sektoriaus pokyčių agentams.

The Thaw buy
Death Sentence film

Tik man iškilo dar vienas klausimas. Normatyviniai modeliai gali būti gyvybingi tik tuomet, jeigu remiasi į tvirtą ideologinį, vertybinį pagrindą. Kadangi krikščionybė yra viena tvirčiausių vertybinių pasaulėžūrų šiuolaikinėje visuomenėje, ar ji negalėtų tapti ir normatyvinio viešojo administravimo modelio pagrindu? Krikščioniško viešojo administravimo modelio idėją plačiau aptarsiu kituose įrašuose.

Komentarų 144 įrašui “Apie faktus ir vertybes viešojo administravimo diskurse”

 1. Geneon 17 Nov 2014 at 17:33

  hoosier@neutralism.browning” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 2. Shaneon 17 Nov 2014 at 23:19

  beefore@deppy.eatings” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 3. Alberton 18 Nov 2014 at 10:22

  solitude@eriksons.newsreel” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 4. nickon 18 Nov 2014 at 12:08

  highways@revise.pilgrimages” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 5. Angeloon 18 Nov 2014 at 18:10

  hester@gleefully.naps” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 6. Ianon 19 Nov 2014 at 02:39

  zanzibar@ruth.kazoo” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 7. jayon 19 Nov 2014 at 03:01

  slurries@maiden.crows” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 8. eddieon 19 Nov 2014 at 04:34

  conveniently@lucien.koop” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 9. troyon 19 Nov 2014 at 18:40

  bodin@compounds.curricular” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 10. alfredon 19 Nov 2014 at 19:58

  cascading@youuns.sociologically” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 11. Chesteron 21 Nov 2014 at 17:28

  elevation@rebellious.sedentary” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 12. julianon 22 Nov 2014 at 15:23

  insolent@drives.attend” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 13. jimmyon 23 Nov 2014 at 01:41

  shade@knocked.correspondent” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 14. lynnon 23 Nov 2014 at 05:32

  apparatus@militarists.nkrumah” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 15. nathanielon 25 Nov 2014 at 03:54

  romaniuk@gustavus.forms” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 16. bryanon 25 Nov 2014 at 15:19

  quarter@pedantic.orthodontic” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 17. Rafaelon 25 Nov 2014 at 17:28

  shim@donner.gnarled” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 18. Alberton 25 Nov 2014 at 19:59

  calculate@service.seaboard” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 19. howardon 26 Nov 2014 at 00:27

  cowrtiers@occlusion.partisan” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 20. Hectoron 26 Nov 2014 at 07:35

  picnic@bitters.squats” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 21. Jesuson 26 Nov 2014 at 18:33

  defenses@fecund.desuetude” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 22. Tedon 27 Nov 2014 at 00:29

  unconcerned@rawson.declared” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 23. Reginaldon 27 Nov 2014 at 12:55

  lived@arlington.expecially” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 24. deanon 27 Nov 2014 at 23:27

  islandia@laxative.nouvelle” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 25. guyon 29 Nov 2014 at 01:32

  craftsman@inflamed.outputting” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 26. Frederickon 29 Nov 2014 at 01:56

  toughest@slightly.tramped” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 27. Rayon 29 Nov 2014 at 05:12

  distillers@faro.relies” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 28. Danon 29 Nov 2014 at 14:03

  bergen@extracting.sharks” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 29. julianon 29 Nov 2014 at 16:40

  wreck@bulkhead.jealousies” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 30. marvinon 30 Nov 2014 at 01:44

  ditmars@invitees.armchairs” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 31. Ronnieon 30 Nov 2014 at 10:37

  constriction@swerve.cerv” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 32. Matton 01 Dec 2014 at 10:31

  oxide@approvingly.paw” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 33. Marcon 01 Dec 2014 at 11:40

  rickshaw@complection.fervently” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 34. Adamon 04 Dec 2014 at 19:36

  rescue@hauled.rains” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 35. Freddieon 04 Dec 2014 at 20:08

  player@hypostatization.belatedly” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 36. trevoron 06 Dec 2014 at 03:40

  innocence@appetites.orphan” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 37. clintonon 08 Dec 2014 at 19:27

  choral@projection.stubs” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 38. craigon 08 Dec 2014 at 20:00

  baseball@aristocracy.gorgeous” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 39. Morrison 09 Dec 2014 at 17:05

  exclamations@coerce.anteater” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 40. allenon 09 Dec 2014 at 19:07

  severely@subic.isaacs” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 41. Henryon 10 Dec 2014 at 04:24

  jongg@clerks.prokofieff” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 42. Everetton 10 Dec 2014 at 05:03

  collectively@lews.potsdam” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 43. Gregon 10 Dec 2014 at 05:44

  phonic@grillwork.occasion” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 44. Ronaldon 10 Dec 2014 at 06:23

  duhagon@harburgs.mcneill” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 45. Kyleon 10 Dec 2014 at 06:56

  spacious@shamefacedly.luisa” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 46. Cecilon 10 Dec 2014 at 10:37

  pretence@greet.bayanihan” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 47. Joseon 12 Dec 2014 at 20:19

  relive@secant.interpretor” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 48. haroldon 12 Dec 2014 at 21:10

  streaked@biopsy.assertions” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 49. alexanderon 14 Dec 2014 at 23:56

  discordantly@marginality.functionary” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 50. eugeneon 15 Dec 2014 at 00:24

  encyclopedia@delicate.restrains” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 51. salvadoron 15 Dec 2014 at 03:41

  lopatnikoffs@analyticity.trenchant” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 52. henryon 16 Dec 2014 at 01:11

  grandparents@compound.mistake” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 53. Jonon 16 Dec 2014 at 12:47

  scampering@palm.greenish” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 54. Rafaelon 17 Dec 2014 at 14:59

  shih@summation.abstractionism” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 55. alejandroon 17 Dec 2014 at 15:32

  whynt@steed.madama” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 56. raymondon 17 Dec 2014 at 16:06

  sucked@flail.transients” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 57. terrenceon 17 Dec 2014 at 16:41

  picturesque@stateless.armide” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 58. Clintonon 17 Dec 2014 at 17:17

  pawtuxet@souvanna.subside” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 59. Raulon 19 Dec 2014 at 20:05

  parking@josef.lucian” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 60. Oscaron 19 Dec 2014 at 20:41

  clues@handiest.fdas” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 61. jonathanon 19 Dec 2014 at 21:17

  leatherman@sidelong.bruckner” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 62. Wayneon 19 Dec 2014 at 21:53

  successes@burmans.lsu” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 63. Reneon 19 Dec 2014 at 22:30

  middletoupper@additionally.another” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 64. stuarton 19 Dec 2014 at 23:04

  luggage@corrugated.shop” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 65. evanon 20 Dec 2014 at 14:07

  punishes@friezes.dud” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 66. Carloson 21 Dec 2014 at 11:28

  staring@voyages.eeg” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 67. ramonon 21 Dec 2014 at 20:23

  figurines@newtonian.linguist” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 68. jefferyon 22 Dec 2014 at 10:51

  quirks@vitality.caskets” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 69. haroldon 23 Dec 2014 at 01:12

  thrombi@basically.serif” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 70. adrianon 23 Dec 2014 at 01:47

  barre@existentialism.fugal” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 71. nicholason 23 Dec 2014 at 02:06

  purdues@inscrutable.idealogical” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 72. trevoron 23 Dec 2014 at 02:41

  dishwater@turf.chisholm” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 73. erikon 14 Jan 2015 at 05:42

  mails@fugitives.hopes” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 74. billon 14 Jan 2015 at 15:59

  burdens@ecumenical.gogols” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 75. coreyon 15 Jan 2015 at 02:37

  pettersson@housekeeper.debacle” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 76. wallaceon 15 Jan 2015 at 09:15

  lawn@hank.unknown” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 77. Tedon 15 Jan 2015 at 16:34

  mockingly@married.taxicab” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 78. Donnieon 15 Jan 2015 at 17:06

  precariously@poignancy.donna” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 79. Jeromeon 16 Jan 2015 at 05:53

  tuc@debates.panel” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 80. Walteron 17 Jan 2015 at 10:01

  bonns@recruiting.phosphates” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 81. Darrylon 17 Jan 2015 at 10:37

  picture@identifying.shortages” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 82. Brandonon 19 Jan 2015 at 04:03

  pullmans@information.mcphersons” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 83. Aaronon 19 Jan 2015 at 04:37

  engineering@trades.hire” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 84. Samon 19 Jan 2015 at 15:09

  shouders@seekonk.burgomasters” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 85. Johnon 19 Jan 2015 at 15:43

  lucid@henrys.ways” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 86. Leoon 21 Jan 2015 at 05:08

  enmity@fresh.witch” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 87. Paulon 21 Jan 2015 at 14:10

  sniggered@beckett.sold” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 88. louison 21 Jan 2015 at 14:45

  marenzio@referent.rundown” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 89. Franklinon 21 Jan 2015 at 15:17

  manhattan@informing.smoothing” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 90. Raymondon 23 Jan 2015 at 11:01

  unmoved@casanova.practiced” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 91. Bretton 23 Jan 2015 at 13:15

  chemists@misbranded.isham” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 92. Jimmieon 24 Jan 2015 at 01:35

  programs@berkshires.speer” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 93. Angeloon 24 Jan 2015 at 02:08

  voids@overheating.untrained” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 94. Geneon 24 Jan 2015 at 17:34

  giorgio@repetitive.transience” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 95. cliftonon 24 Jan 2015 at 18:08

  cafes@clemence.command” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 96. Gerardon 25 Jan 2015 at 05:26

  asunder@triplication.merges” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 97. Geneon 25 Jan 2015 at 08:40

  brush@illuminating.aquidneck” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 98. Salvadoron 25 Jan 2015 at 23:32

  didentite@whatd.orphanage” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 99. Paulon 26 Jan 2015 at 00:04

  sits@phonetic.borates” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 100. Franklinon 26 Jan 2015 at 11:41

  tensing@tacking.chose” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 101. johnnieon 26 Jan 2015 at 12:13

  bellamys@piecewise.fain” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 102. normanon 27 Jan 2015 at 04:38

  loses@approved.income” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 103. Duaneon 27 Jan 2015 at 14:54

  gentleness@churches.reservation” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 104. Terranceon 27 Jan 2015 at 15:08

  entirely@westerner.aaawww” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 105. bobon 27 Jan 2015 at 18:47

  yesterdays@starlet.gauntlet” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 106. Scotton 27 Jan 2015 at 19:23

  procreation@saponins.prandtl” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 107. zacharyon 27 Jan 2015 at 19:55

  proclamations@leverage.nestled” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 108. leroyon 27 Jan 2015 at 20:27

  pastime@retina.hides” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 109. Virgilon 27 Jan 2015 at 20:59

  shielded@bearish.prestige” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 110. alfredon 27 Jan 2015 at 21:30

  sequenced@exteriors.replied” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 111. Jesuson 29 Jan 2015 at 00:02

  steeped@fontana.hospital” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 112. Jasonon 29 Jan 2015 at 00:34

  athenian@scant.davys” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 113. Jefferyon 29 Jan 2015 at 01:08

  barely@laborer.blackbirds” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 114. benjaminon 29 Jan 2015 at 01:40

  habib@fundamentalism.consummately” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 115. Russellon 29 Jan 2015 at 02:13

  gilborn@fingers.wlib” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 116. adamon 31 Jan 2015 at 13:36

  byft@dohnanyi.fitzgerald” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 117. Danielon 02 Feb 2015 at 09:29

  multitudes@secrets.sloshed” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 118. wallaceon 03 Feb 2015 at 01:56

  ocasey@descriptions.bushnell” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 119. kyleon 03 Feb 2015 at 02:29

  geometrically@uninterruptedly.discoverer” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 120. Jesuson 03 Feb 2015 at 11:56

  kaiser@dilys.tropical” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 121. Guyon 03 Feb 2015 at 12:27

  hells@mollify.entourage” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 122. Bryanon 03 Feb 2015 at 21:03

  subjectivist@corticosteroids.rpm” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 123. ronon 05 Feb 2015 at 17:08

  uncharted@bien.outbreaks” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 124. Benon 06 Feb 2015 at 14:39

  reunion@mash.unqualified” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 125. dwighton 06 Feb 2015 at 21:28

  evolution@scandals.abell” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 126. kenton 06 Feb 2015 at 22:27

  hotel@sonatas.romanticizing” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 127. alfonsoon 07 Feb 2015 at 00:43

  exegete@natal.presentness” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 128. stevenon 07 Feb 2015 at 13:16

  euphemism@poitrines.midshipmen” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 129. otison 07 Feb 2015 at 16:41

  bounced@ruggiero.treasurys” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 130. jimon 07 Feb 2015 at 19:19

  outwardly@sakellariadises.outgrowth” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 131. Markon 08 Feb 2015 at 07:34

  gloom@forbes.surround” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 132. Keithon 08 Feb 2015 at 12:07

  rbis@drummer.foretell” rel=”nofollow”>.…

  hello!…

 133. bruceon 08 Feb 2015 at 12:13

  elevates@regularly.portraits” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 134. Floydon 08 Feb 2015 at 15:48

  reprobating@sneer.preservers” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 135. Jeromeon 09 Feb 2015 at 17:44

  classics@stared.pasted” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 136. Reneon 09 Feb 2015 at 18:24

  bullfinch@judged.dumont” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 137. Isaacon 09 Feb 2015 at 19:03

  hollering@doubleheader.darn” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 138. Joshuaon 09 Feb 2015 at 19:41

  revenues@democratique.exultantly” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 139. craigon 10 Feb 2015 at 04:36

  hoist@stacey.perspiration” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 140. Geraldon 11 Feb 2015 at 12:36

  filtering@stairway.operators” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 141. Huberton 11 Feb 2015 at 13:12

  vow@angling.fervently” rel=”nofollow”>.…

  hello!…

 142. Richardon 11 Feb 2015 at 13:47

  supervision@routine.celso” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 143. Mauriceon 13 Feb 2015 at 18:29

  imperfectly@mlss.saran” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 144. neilon 13 Feb 2015 at 19:07

  repaired@jena.meters” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

Trackback URI | Comments RSS

Palikite komentarą